Nieruchomości

System własności w kontekście dóbr nieruchomych

nieruchomości

 

Artykuł powstał dzięki wsparciu specjalistów z http://investdom.pl/.

Nieruchomość jako kapitał

We współczesnych rozwiniętych krajach nieruchomość jest traktowana jako kapitał. Pojęcie „kapitału” nie ma ściśle określonej definicji, jest płynne w zależności od sytuacji. Dla naszych potrzeb możemy mówić o nim jak o jednym z czynników produkcji. Dzieli się na kapitał finansowy i rzeczowy. Oczywiście jeden często przechodzi w drugi i na odwrót.

Zgodnie z historyczną definicją, „kapitał” w kontekście nieruchomości oznacza, że jest ona nie tylko fizycznym dobrem, ale sama w sobie ma potencjał generowania wartości dodatkowej – bogactwa. Jak pisze H. De Soto w Tajemnicy kapitału – „kapitał jest niematerialny, bowiem to nie natura tworzy kapitał, lecz wartość tej materii. Wartość natomiast nie ma w sobie nic materialnego”.

System własności

Przekształcanie się  zasobu w kapitał jest możliwe dzięki systemowi własności.

  • Określa on potencjał ekonomiczny zasobu. Określenie praw do nieruchomości umożliwia ich obrót. Umożliwia także odmrożenie wydatkowanych środków poprzez zaciągnięcie kredytu, wniesienie nieruchomości w formie aportu, emisje obligacji, wynajęcie, wydzierżawienie nieruchomości. Stanowi zarówno źródło dochodów z tytułu opłat i podatków dla gminy i budżetu państwa, jak i podstawę powiązań gospodarczych poprzez zdefiniowanie punktu odbioru usług publicznych, takich jak energia elektryczna, woda, telefon itp.
  • Umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu informacji o własności oraz jednego systemu prawnego, które stanowią konieczny warunek do powstania zintegrowanego rynku własności. Zintegrowany system ujawnia, jakie zasoby są dostępne dla rynku i jaki reprezentują potencjał ekonomiczny. Dzięki temu proces szacowania wartości wymiany jest nieco łatwiejszy.
  • Pozwala na uprzedmiotowienie własności, co czyni właściciela odpowiedzialnym. Właściciel nieruchomości jest ściśle zidentyfikowanym podmiotem (jednostką/instytucją), ma obowiązek wnosić opłaty i podatki od nieruchomości, opłaty za usługi dostarczane do nieruchomości, spłacić zaciągniętą pożyczkę czy kredyt. Przyczynia się to do bezpieczeństwa transakcji, ponieważ uruchamia wiele powiązań gospodarczych (np. właściciela z jednostką samorządu lokalnego, właściciela z kredytodawcą itp.), tym samym inicjując powstawanie wartości dodatkowej (majątku).

System własności umożliwia wszystkie skomplikowane operacje na rynku nieruchomości. Warto dodać, że powinien być on przejrzysty, nie mieć luk pozwalających na działania szkodliwe społecznie i stale dostosowywać się do praktyki rynku. 

Interesują Cię działki Kraków?